Saturday, 25 January 2020

Telehealth บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Telehealth บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินหรือเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างไม่มากก็น้อย จนเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่า Telehealth คืออะไร จะเข้ามามีบทบาทความสำคัญอย่างไรในด้านการแพทย์และสาธารณสุขบ้างนะ วันนี้ ทีโอที มีคำตอบมาฝากทุกท่านกันครับ

Telehealth คืออะไร ?

Telehealth คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลต่าง ๆ โดย Telehealth จะทำให้เกิดการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของทุกคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

Telehealth มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

นอกจาก Telehealth จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แล้วก็ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดปัญหาประชาชนข้ามขั้นตอนการรักษาพยาบาลจากสถานบริการเบื้องต้นซึ่งอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยไปยังบริการระดับสูงกว่า ด้วยความเชื่อที่ว่าจะได้รับการบริการที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลชุมชนไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพและประหยัดเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเข้ารับบริการทางการแพทย์

Telehealth กับประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยจะเป็นการนำร่องบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยกำหนดไว้ 4 โรค ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตา เบาหวาน ผิวหนัง และความดัน

การที่มีบริการอย่าง Telehealth นอกจากจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแพทย์ได้มากขึ้นแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะโรคที่มีกำหนดการรักษาชัดเจนอย่าง 4 โรคดังกล่าวที่ทำให้คนไข้สามารถปรึกษาแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่างจากการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยในปีต่อ ๆ ไปจะนำ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับผู้เชียวชาญจากสถาบันต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะค่อย ๆ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว เนื่องจากอัตราการเกิดน้อยลง และผู้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น เพราะในโลกปัจจุบันพัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขจะมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่การที่คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าทุกคน ๆ จะมีสุขภาพที่ดีเสมอไป ดังนั้นทุกคนจึงควรใส่ใจเรื่องสุขภาพให้มาก หมั่นติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการ

TOTeasy life

แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแล้ววันนี้
 


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar