Friday, 6 December 2019

ดาวน์โหลด PWDsThai Mobile Application แอพลิเคชั่นใหม่สำหรับคนพิการ

PWDs Thai เป็น โมบายแอพลิเคชั่นพัฒนาโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข่าวสารกิจกรรม สาระน่ารู้ โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานคนพิการ รายการครุภัณฑ์คนพิการด้านไอซีทีที่คนพิการหรือผู้ดูแลสามารถขอรับหรือขอยืมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด PWDsThai Mobile Application แอพลิเคชั่นใหม่สำหรับคนพิการ ได้ที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :    http://www.pwdsthai.com/


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar