Thursday, 24 October 2019

สมอไทย สรรพคุณและประโยชน์ของสมอไทย

สมอไทย, สมออัพยา หรือ มะนะ(เหนือ),ม่าแน่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)มีชื่อสามัญว่า Chebulic Myrobalans (คิบูลิค ไมโรบาลัน), Myrolan Wood (ไมโรบาลัน วูด) และ สมอไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia chebula Retz. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula var. chebula) จัดอยู่ในวงศ์สมอ (COMBRETACEAE) สำหรับสมุนไพรสมอไทย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า หมากแน่ะ, ม่าแน่ (ภาคอีสาน), สมออัพยา, ลูกสมอ เป็นต้น

สมอไทยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ใบเดี่ยวทรงกลมรีเล็กน้อย ปลายแหลมเล็กๆ ใบมีขนสั้น ๆ สีเขียวเข้ม เส้นใบขนาน ดอกเล็กๆ เป็นช่อโต ผลกลมรีมีเหลี่ยมมนๆ 6 เหลี่ยม สีเขียวอมเหลืองแซมแดงเล็กน้อย เมล็ดรูปกระสวยเมล็ดเดียว เกิดตามป่าดงดิบเขา ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณทั่วไป

สรรพคุณและประโยชน์ของสมอไทย

  • ดอก  รสฝาด  ต้มดื่ม แก้บิด
  • ลูกแก่  รสฝาดเปรี้ยวขม   แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น้ำดี ถ่ายอุจจาระ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมป่วง แก้พิษร้อนภายใน แก้ลมจุกเสียด ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุ แก้ไอเจ็บคอ ขับน้ำเหลืองเสีย แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ดีพลุ่ง แก้อาเจียน บำรุงร่างกาย แก้นอนสะดุ้งผวา ดองกับน้ำมูตรโค ดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตามข้อ แก้อ่อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง
  • เนื้อลูกสมอ  รสฝาดเปรี้ยว  แก้บิด แก้ท้องผูก แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้โรคเกี่ยวกับน้ำดี แก้โรคท้องมาน แก้ตับม้ามโต แก้อาเจียน แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง
  • ลูกอ่อน  รสเปรี้ยว  ถ่ายอุจจาระ โลหิตในท้อง แก้น้ำดี แก้เสมหะ
  • เปลือกต้น  รสฝาดเมา  ต้มดื่ม บำรุงหัวใจ ขับน้ำเหลืองเสีย ขับปัสสาวะ 


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar