Tuesday, 7 April 2020

เกร็ดความรู้

วิธีทำความสะอาดมือถือให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า COVID-19
10 วิธีอยู่ในบ้านเมื่อต้องกักตัว 14 วัน สำหรับลดการแพร่เชื้อ #COVID19 โดยเมื่อต้องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
แนะวิธีดูแลตนเองเลี่ยงโควิด สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเกิดการติดเชื้อ “โควิด-19” ได้รุนแรงกว่า
เรื่องควรรู้ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค
เครือข่ายเป็ดไทยสู้ภัย แนะ 8 ข้อ ปฏิบัติ ลดความเสี่ยงติด COVID-19
คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและลดความเสี่ยงผู้สูงวัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
วิธีการใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
นิตยสารฉลาดซื้อ เผยผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศ
4วิธีในการดื่มน้ำให้ถูกวิธีและได้ประโยชน์

Skip to toolbar