Tuesday, 25 February 2020

6 ปัจจัยสำหรับประเภทของการตรวจสุขภาพประจำปีที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

โดยปกติแล้วการตรวจสุขภาพจะแบ่งเป็นช่วงอายุในการตรวจเนื่องจากอายุที่มากขึ้นหมายถึงมีโอกาสที่จะเกิดโรคมากขึ้น ดังนั้นโดยส่วนมากโรงพยาบาลจะใชเกณฑ์อายุเป็นการจัดแบ่งแนวโน้มของโรค หากไม่รู้ว่าตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจอะไรบ้าง มาอ่านตรงนี้ได้เลย

 

 

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพของบุคคลที่อายุไม่เกิน 30 ปี

บุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี จะมีการตรวจโรคพื้นฐาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่างๆเช่น ภาวะโลหิตจาง การอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด การทำงานของตับ ไต โรคเบาหวานและอื่นๆที่แพทย์คิดว่าจำเป็น

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพของบุคคลที่อายุ 30-45 ปี

แบบตรวจปกติ บุคคลที่อายุ 30-45 ปีการตรวจประเภทนี้ เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด ไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ และการอัลตร้าซาวด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง

แบบตรวจละเอียด บุคคลที่อายุ 30-45 ปี เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยง ภาวะโลหิตจางและการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร และการอัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ซึ่งละเอียดขึ้นกว่าประเภทแรก

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพของบุคคลที่อายุ 45 ปีขึ้นไป

แบบตรวจปกติ ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยง ภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเก๊าท์ ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งทางเดินอาหาร โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการอัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก

 

แบบตรวจละเอียด อายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยละเอียด โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ภาวะกระดูกพรุน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเชื้อไวรัสเอชพีวี โรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการอัลตร้าซาวนด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบน และส่วนล่าง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก

4. การตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนแต่งงาน

เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจหาเชื้อต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ โรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงการดูพันธุกรรมของทั้งสองฝ่ายเพื่อวางแผนมีบุตรประเมินความมีบุตรยากและโรคทางพันธุกรรรมต่างๆที่จะมากับทารก

5. การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการแก่ชรา (Anti-Aging)

            เป็นการตรวจสุขภาพที่ค่อนข้างมาแรงและเป็นที่นิยม การตรวจเพื่อป้องกันความแก่ชราเป็นลักษณะการตรวจคล้ายกับการตรวจสุขภาพตามปกติแต่จะมีการวิเคราะห์โครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชรา รวมไปถึงวิธีการลดความเสื่อมให้เกิดขึ้นช้าที่สุด แพทย์อาจจะวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของเราเพิ่มเติมว่าทานอาหารอะไร นอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ มีการออกกำลังกายมากแค่ไหน และอาจจะแนะนำวิธีการเพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาด หรือตรวจหาระดับวิตามินที่เราขาดและจ่ายวิตามินเพิ่มเติม การตรวจแบบนี้เป็นเสมือนการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยมีหลายโรงพยาบาลที่เริ่มนำเวชศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

เกณฑ์ในการเลือกโรงพยาบาลสำหับการสุขภาพประจำปี

1. มาตรฐานของโรงพยาบาล

          คำว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลกินความหมายที่กว้างตั้งแต่มาตรฐานพื้นฐานเบื้องต้นที่โรงพยาบาลควรมีตามกฎหมายเช่น จำนวนห้องพัก จำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ความสะอาด รวมไปจนถึง การแบ่งแผนกทางการจัดการอย่างเป็นระบบแยกตามความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน โรงพยาบาลใดที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานย่อมสะท้อนถึงความมั่นใจของคนไข้ว่าสามารถใช้บริการได้อย่างดีเยี่ยม ในปัจจุบันหลายโรงพยาบาลในประเทศไทยได้มาตรฐานและการยอมรับระดับโลกกันเลยทีเดียว

2. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์

          แพทย์ก็เหมือนครูหรืออาจารย์ยิ่งสอนนานยิ่งเก่ง ดังนั้นแพทย์ที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญการก็ย่อมมีการวิเคราะห์ที่แม่นยำมากกว่าแพทย์ทั่วๆไป ดังนั้นการตรวจสุขภาพด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญย่อมสามารถวิเคราะห์หรือประเมินอาการต่างๆได้ดีกว่าแพทย์ทั่วไป อีกทั้งนักเทคนิคการแพทย์ หรือพยาบาลที่ชำนาญการก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตรวจสุขภาพให้แม่นยำที่สุดอีกด้วย เราอาจจะสังเกตได้จากประวัติของแพทย์ทำการรักษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่โรงพยาบาลหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

3. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

          ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่านอกจากแพทย์แล้วเครื่องมือต่างๆก็มีความสำคัญไม่แพ้แพทย์ที่เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์เลยทีเดียว ดังนั้นหากต้องการการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำเพื่อสะท้อนถึงสุขภาพในร่างกายของเราอย่างถูกต้องก็จำเป็นต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยสามารถดูได้จากทุนการจะเบียนหรือรายได้ของโรงพยาบาล จะสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้

4. การบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง

ในด้านการแพทย์การบริการที่แม่นยำสำคัญไม่แพ้การบริการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นปัจจัยทั้งสองประการจำเป็นต้องมาคู่กันเสมอ หากโรงพยาบาลใดเราต้องคอยนานหรือมีการบริการผิดพลาดบ่อยหรือทำงานไม่เป็นระบบ อาจเป็นไปได้ว่า บุคลากรไม่เพียงพอ หรือการจัดการไม่ดีซึ่งเป็นสัญญาณที่ทำให้โรงพยาบาลแห่งนั้นไม่น่าใช้บริการ

5. ราคาไม่ถูกจนเกินไป

          สำหรับราคาในการตรวจสุขภาพจะมีเกณฑ์ค่อนข้างแตกต่างกันตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและการให้บริการ ซึ่งการตรวจสุขภาพให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือและบุคลกรที่มีความชำนาญ ดังนั้นราคาไม่ควรถูกเกินไปจนน่าตกใจ เพราะนั่นอาจจะหมายถึงความไม่ปลอดภัยและไม่แม่นยำในการให้บริการ แต่ก็ไม่ควรให้ราคาสูงจนเกินไปแบบเว่อร์ ดังนั้นก่อนที่จะเช็คสุขภาพควรตรวจสอบโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบกันหลายๆโรงพยาบาลจะได้ทราบถึงราคาเฉลี่ยเพื่อไม่ให้จ่ายเงินแพงหรือถูกเกินไป

6. วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

            วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลแม้ว่าจะดูสำคัญน้อยที่สุดในบรรดาปัจจัยห้าข้อข้างต้นที่กล่าวมา แต่วิสัยทัศน์จะมีความสำคัญมากหากเราต้องการจะเป็นลูกค้าหรือคนไข้ประจำของโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลดูแลร่างกายที่รักของเรา เพราะบางโรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ที่แคบเกินไป เช่น ไม่ได้คิดให้ลูกค้ารักษาสุขภาพแต่มุ่งมั่นแต่จะเอากำไรจากการป่วยของคนไข้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นโรงพยาบาลแบบนี้ก็ไม่สมควรที่เราจะเป็นฝากฝังชีวิตของเราไว้ในระยาว แต่กลับกันโรงพยาบาลบางแห่งแพทย์อยากให้คนไข้ดูแลสุขภาพตั้งใจแนะนำให้ลูกค้าดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงและป่วยน้อยที่สุด โรงพยาบาลแบบนี้ก็จะดูมีวิสัยทัศน์ที่ดีและน่าเป็นลูกค้าประจำ


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar