Friday, 13 December 2019

3 วิธีกระตุ้นทารกในครรภ์ให้มีพัฒนาการที่ดี

ช่วงระยะเวลาเก้าเดือนแรกของชีวิตน้อยๆในครรภ์ นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งลืมตามาดูโลก ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสมองและการพัฒนาทางสติปัญญาในชีวิตของลูกน้อย คือช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยได้เลย ไม่ต้องรอจนกระทั่งลูกคลอดออกมาแต่อย่างใด เพราะเด็กจะสามารถรับรู้เสียง การสัมผัสได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็นการเริ่มต้นกระตุ้นพัฒนาการแต่เนิ่นๆ ต้องรีบฉกฉวยโอกาสช่วงเวลาเก้าเดือนนี้กระตุ้นพัฒนาการของลูกไว้ให้ได้มากที่สุด

โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีต่างๆได้ดังต่อไปนี้

(1) คุยกับลูกในท้อง

ลูกน้อยในครรภ์สามารถทำความรู้จักคุ้นเคยกับเสียงของคุณพ่อคุณแม่ได้ก่อนที่จะลืมตามาพบเจอกับคุณพ่อคุณแม่ในวันคลอด โดยมีงานวิจัยพบว่า ทารกที่แม่คุยกับเขาอย่างสม่ำเสมอขณะอยู่ในครรภ์ มีแนวโน้มที่จะหันศรีษะไปหาเสียงที่คุ้นเคยเมื่อเขาได้พบเจอกับคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา

ในระหว่างที่ตั้งครรภ์ควรเริ่มทำความรู้จักกับลูกน้อย โดยการพูดคุยให้เขาได้คุ้นเคยกับเสียงของคุณอย่างน้อยวันละ 10 นาที  หรืออาจใช้วิธีบันทึกเทปเสียงพูดคุยในครอบครัว และคอยเปิดให้ลูกฟัง จ่อไว้ที่หน้าท้องเมื่อตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนเป็นต้นไป หรือการอ่านหนังสือให้ลูกในท้องฟัง งานวิจัยชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ธ แคโรไลนา ได้แสดงให้เห็นว่า ทารกสามารถจดจำหนังสือที่เขาได้ยินในระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้ จากการทำการศึกษาหญิงมีครรภ์ทั้งหมด 16 ราย โดยการให้คุณแม่อ่านนิทานเรื่อง The Cat in The Hat ให้ลูกในท้องฟังวันละ 2 เวลา ในช่วง 6-7 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด หลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้ว นักวิจัยได้ทดลองให้เด็กฟังเทปที่บันทึกเสียงแม่อ่านนิทานเรื่องเดิม ผลปรากฏว่า เด็กจะดูดนมได้ดีกว่าในขณะที่กำลังฟังนิทานที่คุ้นเคย

(2) ลูบท้องเพื่อกระตุ้นการสัมผัส

คุณแม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้อยในท้องด้วยการลูบที่ท้อง ตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 13 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยในช่วงครรภ์อ่อนๆคุณแม่ควรลูบท้องเบาๆจากท้องน้อยขึ้นมายังสะดือ และเมื่อครรภ์อายุได้ 28 สัปดาห์ขึ้นไป คุณแม่ควรสอบถามตำแหน่งของทารกในครรภ์จากคุณหมอ และพยายามลูบไล้ลูกน้อยในครรภ์จากบริเวณศรีษะลงไปถึงเท้าของเขา การลูบท้องเพื่อสื่อสารกับทารกในครรภ์จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางระบบประสาทของเขาได้เป็นอย่างดี

(3) นั่งเก้าอี้โยก

การนั่งเก้าอี้โยกไปมาขณะตั้งครรภ์จะช่วยพัฒนาสมองของทารกซึ่งเชื่อมต่อกับกลไกส่วนที่ควบคุมการทรงตัวที่อยู่บริเวณหูชั้นใน ซึ่งสมองส่วนนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาและกระบวนการทางความคิดที่สลับซับซ้อน ทารกในครรภ์จะเริ่มรับรู้การเคลื่อนไหวของคุณแม่เมื่ออายุครรภ์ได้ 5 เดือนเป็นต้นไป โดยคุณแม่ควรนั่งเก้าอี้โยกเบาๆทุกวัน เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์แล้ว การนั่งเก้าอี้โยกยังช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับ 3 วิธีการที่นำเสนอข้างต้นเป็นวิธีการพื้นฐานง่ายๆ แต่ให้ผลลัพท์ที่ทรงประสิทธิภาพแก่ลูกน้อยในครรภ์ที่คุณแม่แทบทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ ช่วงเวลาของการเริ่มต้นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ของลูกน้อยในครรภ์ของคุณแม่


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar