Wednesday, 3 June 2020

โรคผิวหนังที่เกิดกับน้องแมว

สำหรับน้องแมวที่มีปัญหา โรคผิวหนัง ที่เกิดจากเชื้อรานั้น ผิวหนังจะมีลักษณะ เป็นผื่นแดง ตุ่มแดง ขนร่วง อาจพบร่วมกับสะเก็ด รังแค  สำหรับน้องแมวบางตัวอาจมีการติดเชื้อราบริเวณเล็บร่วมด้วย น้องแมวจะมีอาการคัน สำหรับน้องแมวที่มีการติดเชื้อราในผิวหนังชั้นลึกจะพบว่าผิวหนังเป็นตุ่ม ใหญ่ ซึ่งภายในอาจมีก้อนหนองและมีการอักเสบ

Cat

โรคภูมิแพ้ที่ได้พบบ่อย

1 .โรคภูมิแพ้น้ำลายหมัด เป็นโรคที่พบได้บ่อย เนื่องจากสุนัขแพ้น้ำลายหมัดที่มากัด ซึ่งสามารถเกิดการคันได้นานถึง 3 สัปดาห์

2 .โรคภูมิแพ้อาหาร อาหารสามารถก่อโรคภูมิแพ้ในสุนัขได้ อาการมักจะเกี่ยวข้องกับผิวหนัง หรืออาจเกิดร่วมกับโรคภูมิแพ้ชนิดอื่นได้

3. แอโทปี คือโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับการสูดดมละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา ฝุ่นบ้าน และสารที่ล่องลอยในอากาศ อาจซึมผ่านผิวหนังเข้าไปและก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้

4 .โรคภูมิแพ้ชนิดสัมผัส การสัมผัสกับสาร หรือสารเคมีสามารถก่อโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้ เช่น อุปกรณ์สารเคมีทำความสะอาดทั่วไป พรม หรืออุปกรณ์น้ำยาห้องปรับอากาศ พบว่าสารเหล่านี้ร่วมกับสารอื่นๆ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้

การดูแลโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง

1. ไม่ควรอาบน้ำบ่อยหรือน้อยจนเกินไป

2. ออกกำลังกายกลางแสงแดดบ้าง ในช่วงเช้า

3. สำหรับน้องแมวอาบน้ำเดือนละครั้งหรือตามสมควร

4. ดูแลเรื่องอาหารการกินให้สมดุลและเพียงพอต่อร่างกาย

5. ดูแลความสะอาดของช่องหู ระวังน้ำเข้าหูขณะอาบน้ำ และดูแลขนในช่องหู

6. ควรใช้แชมพูยาให้เหมาะสมกับโรคผิวหนังที่เกิดขึ้น เพราะแชมพูทั่ว ๆ ไปอาจไม่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาผิวหนัง

7. เมื่อเกิดโรคผิวหนังขึ้นกับสัตว์เลี้ยง ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรรักษาเอง ซื้อยารักษาโรคผิวหนังให้สัตว์เลี้ยงกินเอง หรือแม้กระทั่งการหยุดกินยา (เชื้อโรคอาจดื้อยา ยาที่ใช้ไม่ถูกกับโรค ความเป็นพิษจากยาได้) โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์ เนื่องจากรอยโรคที่เหมือนกัน อาจเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน หรือรอยโรคที่ต่างกันอาจเกิดจากสาเหตุเดียวกัน


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar