Wednesday, 3 June 2020

โรคผิวหนังของน้องหมาสายพันธุ์ชิวาวา

โรคผิวหนังของน้องหมา หรือโรคภูมิแพ้ชนิดสัมผัส  มีความสำคัญต้ช่อน้องหมา เป็นอย่างมาก โดยอาจเกิดจากการสัมผัสกับสาร หรือสารเคมีสามารถก่อโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้ เช่น อุปกรณ์สารเคมีทำความสะอาดทั่วไป พรม หรืออุปกรณ์น้ำยาห้องปรับอากาศ พบว่าสารเหล่านี้ร่วมกับสารอื่นๆ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้

สุนัขชิวาวา

สุนัขชิวาวา

       พูดถึงน้องหมาขน สั้น คงหนีไม่พ้นสายพันธุ์ชิวาวา ไทยหลังอาน และสายพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังหรือเส้นขนน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งปัญหาของน้องหมาสายพันธุ์ขนสั้นที่พบเห็นกันอยู่ นั่นก็คือ ขนร่วง” ซึ่งเกิดจากการผลัดขนที่หลุดร่วง หมดอายุออกไป เพื่อให้เส้นขนใหม่ขึ้นทดแทน

สุนัขชิวาวา

สุนัขชิวาวา

นอกจากนี้ ในน้องหมาขนสั้นที่ผิวหนังย่น อย่างเช่น เฟรนช์ บูลด็อก หรือ ชาเป่ย ฯลฯ จะมีโรคผิวหนังที่เกิดจากความอับชื้น กลิ่นเหม็น ซึ่งจะส่งผลให้ขนหลุดร่วงและเป็นโรคผิวหนังในที่สุด


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar