Wednesday, 20 November 2019

กรมอนามัย สนับสนุนการผลิตและจำหน่ายแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย

กรมอนามัย สนับสนุนการผลิตและจำหน่ายแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่ายประชุมสัมมนา เรื่อง แปรงสีฟันเด็กเล็กในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย พร้อมหาแนวทางการกระจายสินค้าแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยมีการเฝ้าระวังคุณภาพ แปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปากประชาชน การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทันตแพทย์และผู้ประกอบการผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายแปรงสีฟันในประเทศกว่า 10 บริษัท อาทิ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คอลเกต–ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท รินทร์โชคชัย จำกัด บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด บริษัท มายกี้ จำกัด บริษัท เอก–ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท ไซมิส อินเตอร์คอม จำกัด บริษัท เล้าอารีย์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพแปรงสีฟันเด็กเล็ก และการกระจายแปรงสีฟันเด็กเล็กคุณภาพให้ผู้ปกครองเด็กในชุมชนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรมอนามัยจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย และจะร่วมมือกับผู้ประกอบการในการกระจายแปรงสีฟันเด็กเล็กคุณภาพดีราคาเหมาะสมให้ผู้ปกครองเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่Baby toothbrush

ด้าน ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า รายงานผลสำรวจแปรงสีฟันสำหรับเด็กครั้งล่าสุด พ.ศ. 2559 พบว่าแปรงสีฟันเด็กร้อยละ 72 มีคุณภาพตามมาตรฐาน แปรงสีฟันกรมอนามัย พบแปรงสีฟันเด็กร้อยละ 17 ไม่ระบุอายุเด็กไว้บนฉลากสินค้า ซึ่งไม่ถูกต้องตามประกาศควบคุมฉลากสินค้าแปรงสีฟันของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มหรองผู้บริโภค หรือสคบ. พบว่าแปรงสีฟันเด็กกลุ่มที่ไม่ระบุอายุบนฉลาก เกินครึ่งหรือร้อยละ 67 ไม่ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย นอกจากนี้ยังพบว่า แปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กเป็นสินค้าที่มีการวางจำหน่ายน้อย และมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแปรงสีฟันสำหรับกลุ่มวัยอื่นๆ แปรงสีฟันเด็กที่สำรวจพบมีราคาตั้งแต่ไม่ถึง 10 บาทจนถึง 185 บาทการรักษาสุขภาพในช่องปาก

ทางด้าน ศ.(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาฟันผุในเด็กไทยยังคงพบมากและรุนแรง โดยเฉพาะภาคใต้ เด็กปฐมวัยทุก 6 ใน 10 คนมีฟันผุ เด็กฟันผุ ตั้งแต่อายุ 9 เดือน ซึ่งฟันเพิ่งขึ้นเพียงบางซี่เท่านั้น การป้องกันและลดฟันผุในเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองต้องแปรงฟันให้เด็กอย่างมีคุณภาพ และใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แปรงสีฟันที่ดีจะมีผลต่อการกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือทำความสะอาดฟันเด็กได้ดี ลักษณะแปรงสีฟันที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก คือ ด้ามแปรงและหัวแปรงตรงหน้าตัดขนแปรงควรมีลักษณะเรียบ ไม่โค้งเว้าหรือหยัก ขนแปรงตรง ปลายมนกลม จะมีประสิทธิภาพกำจัดคราบจุลินทรย์ได้ดี และหัวแปรงขนาดเล็กจะสามารถสัมผัสฟันตามความโค้งของขากรรไกรได้มากกว่าเข้าถึงด้านหลังของฟันซี่ในสุดได้

ทั้งนี้ทางด้าน เครือข่าย “เด็กเล็กฟันดี วิถี Self care”ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ และ รศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา มีเป้าหมายให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดี โดยเริ่มแปรงฟันตั้งแต่ซี่แรก ซึ่งปัญหาที่พบคือผู้ปกครองไม่กล้าและขาดทักษะในการแปรงฟันให้เด็กเล็กๆ เมื่อฟันน้ำนม เริ่มขึ้น อายุ 6-9 เดือน และเมื่อเด็กฟันน้ำนมขึ้นครบ อายุ 2-3 ปี ผู้ปกครองมักปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง โดยไม่ช่วยดูความสะอาดและแปรงฟันซ้ำให้ จากการรณรงค์ให้ผู้ปกครองช่วยแปรงฟันให้เด็กจนกว่าเด็กจะแปรงฟันเองได้สะอาดคืออายุ 7 ปีขึ้นไป โดยปัญหาที่เครือข่ายพบตามมาคือไม่มีแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่คุณภาพดีจำหน่ายในร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะแปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related posts
กรมอนามัย ย้ำชัด พรบ.นม ช่วยปกป้องแม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ได้ห้ามซื้อ แต่คุมเข้มโฆษณาและส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ
กรมอนามัย เตือนผู้ป่วย 4 โรคควรระวัง กินทุเรียนมากเสี่ยงทำอาการทรุด
ลดพุง-ลดโรค เพราะการมีสุขภาพดี เริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่มื้ออาหาร
4 สาเหตุที่วิ่งออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักที 
คุณเสี่ยงแค่ไหน! โรคในช่องปากกับ 6 ช่วงวัย ที่ต้องดูแล
กรมอนามัย เปิดตัวมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก หนุนเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

Skip to toolbar