Saturday, 6 June 2020

หัวไชเท้ารักษาโรคนิ่วในไตได้ ไม่จริง

ข้อมูลในโลกโซเชียลที่ส่งต่อกันผิด ๆ อ้างว่าการกินหัวไชเท้าที่แช่ในน้ำผึ้ง จะสามารถรักษาโรคนิ่วในไตได้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว สาเหตุของการเกิดโรคนิ่วนั้น เกิดจากหลายปัจจัยมาก ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรม ระบบเมทาบอลิซึม ปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหาร วิถีชีวิต ซึ่งอาการของโรคนิ่วในไต คือ ปวดบริเวณบั้นเอวร้าวไปถึงหลัง หรือร้าวลงมาบริเวณขาหนีบ และหน้าขา ปัสสาวะขัดเวลาปวดปัสสาวะ และปัสสาวะอาจมีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อหรือเลือด ปัสสาวะขุ่น อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน มีไข้

ซึ่งวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคนิ่วในไตซ้ำอาจทำได้โดย

(1) ดื่มน้ำปริมาณมาก โดยควรดื่มมากกว่า 8 แก้วต่อวัน เพื่อลดโอกาสการก่อผลึกนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

(2) บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วน สัดส่วนเหมาะสม

  • เน้นบริโภคอาหารจำพวกผัก และผลไม้ เนื่องจากเป็นแหล่งของสารยับยั้งการเกิดนิ่ว และมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด
  • ไขมันจากพืช และไขมันจากปลา สามารถลดแคลเซียมในปัสสาวะได้ดีกว่าไขมันที่ได้จากเนื้อสัตว์อื่น ๆ ลดโอกาสการเกิดนิ่วซ้ำ
  • ลดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ อาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารที่มีกรดยูริกสูง
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูง ได้แก่ งา ผักโขม ถั่วชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
  • เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง

(3) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้น และลดความเครียด ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดก้อนนิ่ว

ดังนั้น การอ้างว่าการรับประทานหัวไชเท้าที่แช่น้ำผึ้ง จะสามารถรักษาโรคนิ่วในไตได้นั้น ไม่ควรส่งต่อ เพราะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันชัดเจน

 

 


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar