Tuesday, 12 November 2019

“ฟันปลอม” เรื่องน่ารู้

ในปัจจุบันฟันปลอม มี 2 ชนิด ด้วยกันคือ ฟันปลอมถอดได้ และฟันปลอมติดแน่น  โดยฟันปลอมถอดได้นั้น เหมาะกับการใส่ฟันหลาย ๆ  ซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน  ข้อดีของฟันปลอมถอดได้คือ ง่ายในการถอดทำความสะอาด ใส่ฟันได้หลายซี่หรือทั้งปาก ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณเพดานปากจะกว้างกว่า เพื่อความแข็งแรงและช่วยการยึดติดจึงอาจทำให้รำคาญเพราะยังไม่ชิน อาจมองเห็นตะขอ หรือเห็นได้ง่ายว่าใส่ฟันปลอม และแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันปลอมติดแน่น จึงเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวได้ไม่

ฟันปลอมถอดได้ มี 2 แบบ คือ

1.โครงโลหะ และ 2. โครงอะคริลิกหรือพลาสติก ฟันปลอมโครงโลหะจะมีความแข็งแรงสูงกว่าโครงอะคริลิกมาก บางกว่า และแนบไปกับเพดานปากทำให้รู้สึกรำคาญน้อยกว่า แต่ราคาแพงกว่าโครงอะคริลิก ส่วนโครงอะคริลิกนั้น อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟันปลอมชั่วคราวเนื่องจาก ความแข็งแรงน้อยที่สุด หนา ใส่ไม่สบาย อาจมีกลิ่นและสีเปลี่ยนเมื่อใช้ไปนาน ๆ  อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของฟันปลอมถอดได้อยู่ที่  5-10  ปี แต่ผู้ป่วยบางรายอาจใส่ได้นานมากกว่าสิบปี หากดูแลฟันปลอมได้ดีและฟันปลอมไม่สึกไปก่อน 

ฟันปลอมชนิดติดแน่น มีหลักการคือจำเป็นต้องกรอฟันบางส่วนออกเพื่อทำครอบฟันทับฟันซี่ที่มีปัญหา(แตก หัก ผุลึกกว้างใหญ่) เรียกว่า การทำครอบฟัน  แต่ หากถอนฟันบางซี่ไปแล้วมีช่องว่างฟันเกิดขึ้น จะต้องกรอฟันที่อยู่หัวและท้ายของช่องว่างเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับฟันที่จะทดแทนในช่องว่าง เรียกว่า การทำสะพานฟัน

ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งานเคี้ยวอาหารก็มีประสิทธิภาพมากกว่าฟันปลอมถอดได้ อย่างไรก็ตาม หากมีช่องว่างไร้ฟันที่กว้าง หรือถอนฟันไปหลายซี่จะไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่นได้ เนื่องจากหลักยึดอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับฟันปลอมที่เสริมขึ้นมาหลายซี่ 

ผู้ป่วยที่มีการรักษารากฟันบางราย  ก่อนจะทำครอบฟัน สะพานฟัน จะเป็นต้องใส่เดือยฟัน เพื่อเสริมสร้างเนื้อฟันที่แตกหักไปให้แข็งแรง หากไม่ใส่เดือยฟัน อาจทำให้ฟันแตกได้ในภายหลัง การทำเดือยฟันจะทำโดย มีการเอาวัสดุที่อุดรากฟันออกบางส่วน ยึดเดือยลงในคลองรากฟัน  หลังจากนั้นจึงใส่ครอบฟันได้

ปัจจุบันมีฟันปลอมติดแน่นอีกชนิดเรียกว่า รากเทียม เป็นการใส่วัสดุที่เป็นโลหะทำเลียนแบบรากฟัน ฝังลงในขากรรไกรบริเวณที่ต้องการใส่ฟันปลอม  มีความคล้ายคลึงฟันธรรมชาติมากที่สุด ไม่สูญเสียเนื้อฟัน เนื่องจากไม่ต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียง ผู้ป่วยจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า  เคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด การฝังรากเทียม 1 ตัว จะทดแทนฟันได้ 1 ซี่ หรือมากกว่า    หรือในบางกรณีผู้ป่วยมีปัญหาฟันปลอมถอดได้หลวม การฝังรากเทียมจะช่วยเป็นตัวยึดฟันปลอมถอดได้นั้นด้วย


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar