Tuesday, 25 February 2020

หมอแนะ! ประชาชนช่วงปลายฝน แนะดูแลสุขภาพป้องกันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (Flu or Influenza) คือ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนของจมูก ลำคอ และปอด อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดธรรมดา มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล ไอหรือจาม แต่มีความรุนแรงและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ เป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปี และระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศ 

 

โดยอธิบดีกรมการแพทย์เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน แนะวิธีดูแลสุขภาพห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่  ชี้ควรสังเกตอาการหากมีไข้สูง ตัวร้อน หนาวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ ไม่ควรละเลยหากมีอาการแทรกซ้อนมากอาจเสียชีวิตได้

นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า  เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนชนิดเฉียบพลัน ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา  แต่ความเป็นจริงโรคไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงกว่า ก่อให้เกิดความทรมานมากกว่า บางรายมีอาการแทรกซ้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง  จะทำให้เกิดอาการปอดบวม หลอดลมอักเสบ  หูชั้นกลางอักเสบ สำหรับในรายที่รุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ชนิด เอ บี และซี โดยพบมากที่สุดคือไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (H1N1) (H3N2)  การแพร่กระจายและติดต่อของเชื้อไวรัสพบมากในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย  ซึ่งสามารถติดกันได้จากการไอรดกัน  การหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร บางรายได้รับเชื้อทางสิ่งของที่ใช้ปนกัน เช่น แก้วน้ำ ลูกบิด ประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา และปาก ในผู้ใหญ่อาจแพร่เชื้อได้นาน 3-5  วัน นับจากเริ่มป่วย ในเด็กสามารถแพร่เชื้อได้นานกว่าผู้ใหญ่ คือ 7-10 วัน และอาจนานขึ้นไปอีกในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

  อาการของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ โดยในเด็กอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนอาการคัดจมูก จาม เจ็บคอ พบเป็นบางครั้งในไข้หวัดใหญ่  ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง จะสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  อาการจะทุเลาและหายป่วยได้ภายใน 5-7 วัน แต่ในบางรายที่ปอดอักเสบรุนแรง จะพบว่าผู้ป่วยหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ปิดปากและจมูกเมื่อมีการไอ จาม โดยสวมหน้ากากป้องการแพร่กระจายของโรคหรือไอรดต้นแขนด้านในตนเอง   ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดและผู้ป่วยที่มีอาการป่วยไข้  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องมีการป้องกันไม่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จากผู้อื่นด้วย  ที่สำคัญหากอาการไม่ดีขึ้นมีไข้สูงเกิน 2 วัน หรือหอบเหนื่อย  ควรรีบพบแพทย์  ผู้ป่วยควรหยุดงานอยู่บ้าน จนกว่าอาการจะทุเลา เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น  ทั้งนี้ ประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วไม่ต้องกังวล  เนื่องจากวัคซีนที่ร่างกายได้รับยังสามารถป้องกันโรคนี้ได้


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar