Friday, 13 December 2019

9 ลักษณะนิสัยและความนึกคิดทั่วไปของวัยรุ่นที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ

เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่ลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ หรือความคิด คนเป็นพ่อแม่เองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ไม่เกิดกำแพงขึ้นในความสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักเกิดคำถามอย่างหัวเสียว่า “โตแล้วทำไมถึงคิดไม่ได้” มันจริงหรือเปล่าที่วัยรุ่นควรคิดให้ได้เหมือนร่างกายที่สูงใหญ่ขึ้น แล้วถ้าไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรกัน

 

 

9 ลักษณะนิสัยและความนึกคิดทั่วไปของวัยรุ่นที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ

 

1.อารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ เหมือนคนวัยทองหรือวัยใกล้  หมดประจำเดือน 

 

2. มีความวิตกกังวล กลัวการเป็นผู้ใหญ่ จะเกิดคำถามในใจว่าจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือไม่ ชีวิตอิสระจะหายไปไหม อาการจะเป็นมากน้อยขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพในครอบครัวด้วย เช่น    หากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตลอดเวลา เด็กก็จะยิ่งเครียดกับชีวิต  

 

3.วิตกกังวลเรื่องรูปร่างตัวเอง

 

4. มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ คือต้องการความรักความห่วงใยในรูปแบบที่ต่างจากเด็ก  

 

5.อยากเป็นอิสระ ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง อยากคิดเองทำเองไม่ชอบทำตามคำสั่ง 

 

6. อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย 

 

7. ต้องการความถูกต้องและยุติธรรม 

 

8. ต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและได้มีส่วนร่วม 

 

9. พฤติกรรมอยากลองมักเกิดขึ้นสูงสุดตอนช่วงวัยรุ่นตอนปลายและจะชอบเถียง ชอบแหกกฎและชอบลองของ

 

อย่างไรก็ตามเราควรศึกษาและเรียนรู้ เพื่อการดูแลลูกให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar