Wednesday, 20 November 2019

หมอแนะ! ดื่มน้ำให้ได้วันละ 2 ลิตรป้องกันตะคริว

หมอแนะนำ อย่าอดน้ำ  ขอให้ดื่มน้ำให้ได้วันละ 6-8 แก้วหรือวันละประมาณ 2 ลิตรโดยใช้วิธีการจิบอย่างต่อเนื่อง    ลดหรือหลีกเลี่ยงดื่มกาแฟ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ และให้รับประทานผักผลไม้สด นมสด โยเกิร์ต ปลาเล็กปลาน้อย เพื่อเสริมเกลือแร่ให้ร่างกาย  ป้องกันการเกิดตะคริว

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากผลการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา  พบว่ามีผู้เป็นตะคริวทุกวัน  ซึ่งตะคริวนี้สามารถเกิดได้ทั้งผู้สูงอายุ  ผู้มีอายุน้อยและเกิดได้ทุกเวลา  โดยอาการจะมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเป็นเวลานาน  มักเป็นไม่เกิน2นาที บางรายอาจนานถึง 5 นาทีหรือนานกว่านั้น  ส่วนใหญ่มักเกิดที่บริเวณน่อง  จะทำให้ปลายเท้าชี้ลง  อาการนี้ถึงแม้จะไม่ส่งผลเสียถึงแก่ชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดระหว่างว่ายน้ำหรือขับรถ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

          นายแพทย์วิศิษฏ์กล่าวต่อว่า  ตะคริวส่วนใหญ่เกิดมาจากหลายสาเหตุ  อาจเกิดมาจากการกินยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะ  ยาลดไขมันในเลือด หรือเกิดมาจากโรคประจำตัวบางโรคเช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งตัว  ทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณน่องไม่ดี    รวมทั้งการเสียเหงื่อมากจากสภาพอากาศร้อน ร่างกายขาดสารน้ำและความผิดปกติของเกลือแร่ในเลือดต่ำได้แก่   แมกนีเซียม แคลเซียม โปแตสเซียม  ในการป้องกันการเกิดตะคริว  ขอแนะนำให้ประชาชนที่เดินทางดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ คือวันละไม่ต่ำกว่า 6-8 แก้วหรือให้ได้วันละ 2 ลิตร  โดยให้จิบต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนบางคนไม่กล้าดื่มน้ำมากระหว่างเดินทาง เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย ไม่สะดวกเข้าห้องน้ำ ไม่กล้ารบกวนลูกหลาน  จึงทำให้ร่างกายขาดน้ำ    

เครื่องดื่มที่ควรลดหรือหลีกเลี่ยงการดื่มระหว่างเดินทางได้แก่ ชา  กาแฟ  เนื่องจากจะทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น ร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่าย อาหารที่ควรรับประทานเพิ่มเนื่องจากมีประโยชน์และมีเกลือแร่ประเภทแคลเซียม โปแตสเซียม  แมกนีเซียม  ได้แก่  นมสด กล้วยหอม โยเกิร์ต ผักโขม  ปลาเล็กปลาน้อย เป็นต้น  อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบตัวเองว่าร่างกายได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่  สามารถสังเกตได้จากสีของน้ำปัสสาวะทุกครั้ง    หากปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม แสดงว่าร่างกายขาดน้ำ  ให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้นจนกว่าจะหยุดกระหายน้ำและสีของปัสสาวะใสขึ้น  โดยได้มอบหมายกองสุขศึกษาเผยแพร่ความรู้นี้ทางเว็บไซต์ของกรมสบส.แล้ว    

          ทั้งนี้ เมื่อเกิดอาการตะคริวที่น่อง  สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยค่อยๆใช้กำลังดันปลายเท้าข้างที่เป็นเข้าหาเข่า  โดยค่อยๆเพิ่มกำลังดัน  เพื่อยืดกล้ามเนื้อที่เกร็ง ให้ยืดออกให้อยู่ในความยาวที่ปกติ จนกระทั่งหายปวดประมาณ 1-2 นาที แล้วปล่อยมือ  หากยังมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อน่อง  ให้ทำซ้ำ จนกระทั่งปล่อยมือแล้วไม่มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar