Wednesday, 3 June 2020

หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมพร้อมกัน

หลายคนชอบดื่มชา กาแฟ หรือบางคนต้องทำงานจนดึก เลยมีความคิดที่ว่า ต้องดื่มชา กาแฟ เพื่อไม่ให้ง่วง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้น ล้วนแล้วแต่มีกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ โดยฤทธิ์ของกาเฟอีน จะไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า

แต่หากร่างกายได้รับปริมาณกาเฟอีนที่มากเกินไป ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย เกิดภาวะที่เรียกว่า “ภาวะพิษกาเฟอีน” ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้นมากเกินไป มีอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ สับสน หัวใจเต้นแรงและเร็ว ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ ปวดท้องไม่สบายท้อง และหากได้รับในปริมาณที่สูงมาก อาจถึงแก่ชีวิตได้

 

ดังนั้น จึงควรดื่มเครื่องดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไปจนส่งผลเสียต่อร่างกาย

 


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar