Saturday, 21 September 2019

ขมิ้น ผสมน้ำมันมะพร้าว ทารักษาฟันผุได้ 100 % ไม่จริง

ขมิ้น ผสมน้ำมันมะพร้าว ทารักษาฟันผุได้ 100 % ไม่จริง โดยการอ้างว่านำขมิ้น ผสมน้ำมันมะพร้าวมาแปรงฟันรักษาฟันผุนั้น ไม่จริง เพราะโรคฟันผุ เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาและป้องกันได้โดยวิธีการกินยา ต้องรักษาด้วยการอุดฟัน หรือถอนฟันเท่านั้น ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคฟันผุ คือ

๑. สภาพฟัน และสภาพช่องปากของแต่ละคน

๒. เชื้อแบคทีเรียในช่องปาก

๓. อาหาร โดยเฉพาะอาหารหวาน ๆ อาหารที่มีน้ำตาล

๔. พฤติกรรมการบริโภค เวลาและความถี่ในการบริโภค

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุเรามีวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ดังนี้

  • 1. แปรงฟันอย่างถูกวิธี ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน ควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง หรือถ้าทำได้ไม่สะดวก ก็ใช้วิธีบ้วนน้ำแรง ๆ หลาย ๆ ครั้ง
  • 2. เลือกรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล ซึ่งเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้ฟันผุได้ง่าย
  • 3. ตรวจสุขภาพฟันทุก ๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละครั้ง
  • 4. ใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ และทำให้ฟันแข็งแรง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ร่วมกับการรับประทานยาน้ำ/ยาเม็ดฟลูออไรด์ (ในเด็ก) การอมน้ำยาฟลูออไรด์ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Skip to toolbar