Saturday, 6 June 2020

สภากาชาดไทย เสริมความเข้มแข็งการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสภากาชาดไทย โดยมี นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย สนับสนุนการดำเนินงานระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (Donor Center) พัฒนาทีมผ่าตัดไตส่วนภูมิภาคอย่างน้อยเขตละ 1 ทีม และมีศูนย์ปลูกถ่ายไตและดวงตาอย่างน้อยเขตละ 1 โรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี เพิ่มการปลูกถ่ายกระจกตาในผู้ป่วยกระจกตาพิการ 8,400 ราย โดยจะครบกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้จะทำให้มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเฉพาะไตและดวงตาเพิ่มมากขึ้น ลดการเดินทางไปส่วนกลาง เป็นไปตามเป้าหมายเพิ่มการปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว”

การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เป็นการรักษาที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด แต่ยังคงมีผู้รออวัยวะและดวงตาเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากปัญหาในการเข้าถึงการรักษา ปัจจุบันมีผู้รอรับอวัยวะ 6,245 ราย เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายมากถึง 5,930 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) และผู้รอรับดวงตา 12,964 ราย ในขณะที่สามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้ปีละ 500 – 700 ราย และปลูกถ่ายกระจกตาได้ปีละ 700 – 800 ราย

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคอวัยวะและดวงตา ติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 02 256 4045 , 02 256 4046 ในวันและเวลาราชการ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โทร. 02 256 4039, 02 256 4040 ในวันและเวลาราชการ


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related posts
กระทรวงสาธารณสุข เคาะมาตรการย้ายผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ อาการไม่รุนแรงไปพักในโรงแรม
กระทรวงสาธารณสุข ส่ง อสม. เคาะประตูบ้านกว่า 1 ล้าน 6 แสน หลังคาเรือน ป้องกันโรคโควิด-19
กรมบัญชีกลางอนุมัติ ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรสาธารณสุขสู้ ‘โควิด-19’ ผลัดละ 1,000-1,500 บาท
กระทรวงสาธารณสุขเคาะ 2 มาตรการลดโอกาส ‘โควิด-19’ แพร่เชื้อเข้าไทย เตรียมความพร้อมรับระบาดระดับ 3
กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ทุก รพ.จัดตั้งคลินิกไข้หวัด เตรียมรับการระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปอท. เอาผิดผู้โพสต์-แชร์ข่าวลวง ‘ไวรัสโคโรนา’

Skip to toolbar