สมุนไพรเพื่อสุขภาพ » VDO การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

VDO การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

2 July 2019
55   0

VDO การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

 

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/drive/


Skip to toolbar