ยา » อย.ยืนยันกฎหมายไม่ปิดกั้นการนำกัญชาไปใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อย.ยืนยันกฎหมายไม่ปิดกั้นการนำกัญชาไปใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

10 August 2019
23   0

อย.ยืนยันกฎหมายไม่ปิดกั้นการนำกัญชาไปใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยอย. ยันกฎหมายไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำกัญชาไปใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาหากหน่วยงาน

 

หรือผู้วิจัยใด มีความประสงค์ในการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว สามารถส่งโครงการศึกษาวิจัย (Proposal) มายังกองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาหากคณะกรรมการเห็นชอบโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุญาตต่อไป


Skip to toolbar